Misyon ve Vizyon

Misyonu:

Artvin Çoruh üniversitesinin strateji ve politikaları doğrultusunda, kaynakları en uygun ve verimli şekilde kullanmak, ek mali kaynaklar yaratmak, değişime ve teknolojik gelişmelere açık, katılımcı etik davranış anlayışına sahip, güçlü, güvenilir bir idari ve mali işler yapısına sahip olmak.

Vizyonu:

Sürekli gelişmeleri takip ederek ve örnek bir çalışma modeli oluşturarak Türkiye’deki kamu kurumları içinde en iyi ve önder bir İdari ve Mali İşler Birimi olmak.

 

Değerleri :

· Etik davranış

· Çağdaşlık

· Katılımcılık

· Yenilikçilik ve yaratıcılık

· Sürekli gelişim

· Güvenilirlik

 

İlkeleri:

· Etik anlayışa sahip olmak.

· Kaynakları etkin kullanmak.

· Gelişime açık bir yönetim politikası izlemek.

· Özgürlük ve disiplini birlikte gözetmek.