Genel Bilgiler

Başkanlığımız 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan Kontrolörlük Daire Başkanlığı ile Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca birleştirilmesiyle oluşmuştur.

 

Başkanlığın Görevleri

Rektörlük ve bağlı birimler ile Merkezler ve Daire Başkanlıklarının ihtiyacı olan malzeme ve hizmetlerin satın alınması, temizlik, ısıtma, güvenlik, ulaştırma, elektrik, su vb. destek hizmetlerinin sağlanması, taşınır kayıt ve kontrol işlemlerinin yapılması, üniversitemize gelen ve birimlerimiz tarafından cevaplandırılması gereken yazılarla, bilgilendirme yazılarının ilgili birimlere resmi yazı ile iletilmesi işlemlerinin yürütülmesi başkanlığımızın görevidir.